• <th id="iijug"></th>
  TOP

  海南中学2007年“主题班会”课活动观摩安排表

  编辑 :dyzc来源 :  发布时间 :2008年04月03日

  海南中学2007年“主题班会”课活动观摩安排表    

   

   

  主讲人

     

     

   

  高二(2

  张秀玲

  关注细节,完善人生

  第六周星期六

  第三节

  语文多媒体

  高二(15

  曾玉薇

  奥运精神与学习

  第七周星期一

  第五节

  语文多媒体

  高三(20

  汪晓风

  挫折与压力

  第七周星期一

  第七节

  本班教室

  高二(10

  卢亚琼

  学会关爱

  第七周星期一

  第八节

  语文多媒体

  高一(15

   

  树立自信,迎接挑战

  第七周星期三下午第二节

  本班教室

  高三(5

  黄力波

  待定

  第九周星期一

  下午第二节

  本班教室

  高一(9

  钟王群

  待定

  第九周星期一下午第三节

  本班教室

  高一(2

  吴天忠

  感恩

  第九周星期二上午第三节

  本班教室

   

  请各位班主任依时参加本年级观摩活动,欢迎其他年级班主 任与 老师到会观摩,观摩后请各年级利用每周日晚上的班主任例会进行讨论。

   

   

                                                                                          

                                                                                    2007 10 10